Školski sat Trajanje sata
1. školski sat         8   –    8,45
2. školski sat     8,50  –    9,35
3. školski sat     9,40  –  10,25
VELIKI ODMOR   10,25  –  10,40
4. školski sat   10.40  –  11,25
5. školski sat   11,30  –   12,15
6. školski sat   12,20  –   13,05
7. školski sat   13,10  –   13,50