Ravnateljica

Mirjana Vodanović Mandarić

Razredna nastava

1. Anita Zorić (1. razred)

2. Ana Kosorčić(2.razred)

3. Antonija Čajkušić (3. razred)

4.  Antonija Dujmović (4. razred)

Predmetna nastava

1. Fili Šimić Krstulović (matematika)

2. Zoran Kljajić (povijest)

3. Nataša Grabić (geografija)

4. Marina Štambuk Poparić (engleski jezik)

5. Ante Vukušić (fizika i tehnička kultura)

6. Željka Stojić (informatika)

7.                      (tjelesna i zdravstvena kultura)

8. Ivana Grabić (hrvatski jezik)

9. Jakša Bralić (glazbena kultura)

10. Ana Podrug (priroda / biologija / kemija)

11. Sandra Milanović (vjeronauk)

12. Ivan Čugura (likovna kultura)

13. Markiša Visković (njemački jezik)

Administrativno osoblje

1. Morana Zebić (tajnica)

2. Renata Skorup Kaselj (računovođa)

Stručni suradnici

1. Antonija Kekez (pedagoginja)

2. Marija Bavčević (knjižničarka)

Ante Jureta ( zamjena)

Tehničko osoblje

1. Nedjeljko Erceg

2. Melinda Vučemilović Jurić

3. Nikolina Režić

4. Suzana Baković