Ravnateljica

Mirjana Vodanović Mandarić

Razredna nastava

1. Anita Zorić (1. razred)

2. Ana Kosorčić(2.razred)

3. Antonija Čajkušić (3. razred)

Ivana Ivandić (zamjena)

4.  Antonija Dujmović (4. razred)

Predmetna nastava

1. Fili Šimić Krstulović (matematika)

2. Zoran Kljajić (povijest)

3. Nataša Grabić (geografija)

4. Marina Štambuk Poparić (engleski jezik)

5. Darija Ivčević (fizika)

6. Željka Stojić (informatika)

7. Hrvoje Mandac (tjelesna i zdravstvena kultura)

8. Ivana Grabić (hrvatski jezik)

9. Jakša Bralić (glazbena kultura)

10. Ana Podrug (priroda / biologija / kemija)

11. Sandra Milanović (vjeronauk)

12. Ivan Čugura (likovna kultura)

13. Markiša Visković (njemački jezik)

14. Katarina Vuković (tehnička kultura)

Administrativno osoblje

1. Morana Zebić (tajnica)

2. Renata Skorup Kaselj (računovođa)

Stručni suradnici

1. Antonija Kekez (pedagoginja)

2. Marija Bavčević (knjižničarka)

Ana Balajić ( zamjena)

Tehničko osoblje

1. Nedjeljko Erceg

2. Melinda Vučemilović Jurić

3. Nikolina Režić

4. Suzana Baković