Ravnateljica

Mirjana Vodanović Mandarić

Razredna nastava

1. Antonija Dujmović (1. razred)

2. Anita Zorić (2. razred)

3. Ana Kosorčić(3.razred)

4.  Ivana Ivandić (4. razred)

Predmetna nastava

1. Fili Šimić Krstulović (matematika)

2. Zoran Kljajić (povijest)

3. Nataša Grabić (geografija)

4. Marina Štambuk Poparić (engleski jezik)

5. Darija Ivčević (fizika)

6. Željka Stojić (informatika)

7. Hrvoje Mandac (tjelesna i zdravstvena kultura)

8. Ivana Grabić (hrvatski jezik)

Martina Tadić (zamjena)

9. Jakša Bralić (glazbena kultura)

10. Ana Podrug (priroda / biologija / kemija)

11. Sandra Milanović (vjeronauk)

12. Ivan Čugura (likovna kultura)

13. Markiša Visković (njemački jezik)

14. Katarina Vuković (tehnička kultura)

Administrativno osoblje

1. Morana Zebić (tajnica)

2. Renata Skorup Kaselj (računovođa)

Stručni suradnici

1. Antonija Kekez (pedagoginja)

2. Marija Bavčević (knjižničarka)

Ana Balajić ( zamjena)

Tehničko osoblje

1. Nedjeljko Erceg

2. Melinda Vučemilović Jurić

3. Nikolina Režić

4. Suzana Baković