Ravnateljica

Mirjana Vodanović Mandarić

Razredna nastava

1. Ines Mandac  (1. razred)

2. Antonija Čajkušić (2. razred)

3. Antonija Dujmović (3. razred)

4. Anita Zorić (4.razred)

Predmetna nastava

1. Marina Simić (matematika)

2. Zoran Kljajić (povijest)

3. Nataša Grabić (geografija)

4. Marina Štambuk Poparić (engleski jezik)

5. Dijana Silić (fizika)

6. Željka Stojić (informatika)

7. Hrvoje Mandac (tjelesna i zdravstvena kultura)

8. Ivana Grabić (hrvatski jezik)

9. Jakša Bralić (glazbena kultura)

10. Ana Podrug (priroda / biologija / kemija)

11. Luka Maleš (vjeronauk)

12. Ivan Čugura (likovna kultura)

13. Markiša Visković (njemački jezik)

14. Alen Barišić (tehnička kultura)

Administrativno osoblje

1. Morana Zebić (tajnica)

2. Renata Skorup Kaselj (računovođa)

Stručni suradnici

1. Antonija Kekez (pedagoginja)

-Jelena Matas(zamjena)

2. Marija Bavčević (knjižničarka)

Ana Cigić ( zamjena)

Tehničko osoblje

1. Nedjeljko Erceg

2. Melinda Vučemilović Jurić

3. Nikolina Režić

4. Suzana Baković