OBVEZNI PREDMETI:

 1. Hrvatski jezik
 2. Likovna kultura
 3. Glazbena kultura
 4. Engleski jezik
 5. Matematika
 6. Priroda i društvo
 7. Biologija
 8. Kemija
 9. Fizika
 10. Povijest
 11. Geografija
 12. Tehnička kultura
 13. Tjelesna i zdravstvena kultura

IZBORNI PREDMETI:

 1. Informatika
 2. Njemački jezik
 3. Vjeronauk