Izlet – Plitvička jezera

BOŽIĆNA ČAROLIJA!

Terenska nastava – Sinj

Ruralna Inkluzija u sklopu Erasmus+ programa na Islandu

l

DANI KRUHA I ZAHVALNOSTI 2022.

DAN JABUKA 2022.

SIGURNO U PROMETU

Europski dan jezika 2022. g.

TERENSKA NASTAVA – VUKOVAR 2022.

FESTIVAL IZVRSNOSTI – SALONA 02.06.2022.G.

DAN ŠKOLE 03.06.2022.g.

Ekskurzija 8.r. Korčula-Dubrovnik 2022.

l