OSNOVNA ŠKOLA MILANA BEGOVIĆA

Adresa:
Trg dr. Franje Tuđmana 6
21 236 Vrlika
_____________________

Kontakt telefon:

tel: 021/827-259

fax: 021/827-259

Ravnateljica
Mirjana Vodanović Mandarić

Tajnica
Morana Zebić

Voditeljica računovodstva
Renata Kaselj Skorup

Pedagoginja
Jelena Matas

Email škole:

ured@os-mbegovica-vrlika.skole.hr

pisarnica@os-mbegovica-vrlika.skole.hr

Žiro račun:

HR4424070001100577460