O pilot projektu…

Ključni problem hrvatskog osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovnog sustava, iz perspektive primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT), jest niska razina iskorištenosti potencijala IKT-a u obrazovnom sustavu, koju uzrokuje nesustavan pristup uvođenju IKT-a u obrazovne i poslovne procese škola, kao i nedostatak preporuka, prihvaćenog okvira, strategije i sustava digitalne zrelosti škola.

Projekt «e-Škole: Uspostava sustava digitalno zrelih škola (pilot projekt)» dio je šireg programa e-Škole. Sam pilot projekt odgovara na uočenu potrebu za sustavnim pristupom uvođenja IKT-a u obrazovni sustav uspostavom sustava razvoja digitalno zrelih škola tako što će pilotirati organizacijske, tehnološke i obrazovne koncepte uvođenja IKT-a u obrazovne i poslovne procese u odabranim školama kroz dvije školske godine te na temelju iskustva pilotiranja razviti strategiju za implementaciju sustava digitalno zrelih škola.

Zbog specifičnosti troškovnih aktivnosti, od kojih neke prirodno potpadaju pod ESF, a druge pod ERRF fondove, kao i zbog upravljačke strukture unutar RH, projekt je, u dogovoru s nadležnim ministarstvima (MZOS, MRMS, MRRFEU) podijeljen na dva dijela koja se logično nadopunjuju.

Projekt B, kao sadržajno noseći dio projekta, fokusiran je na razvoj okvira (za digitalnu zrelost, te za digitalne kompetencije) i strateških dokumenata (prijedlog Strategije digitalne zrelosti), te za edukaciju i podršku nastavnom i nenastavnom osoblju, razvoj digitalnih obrazovnih sadržaja i popratne aktivnosti. Projekt B je, stoga, temelj nastao kao rezultat potreba škola za kvalitetnijim i modernijim nastavnim obrazovnim sredstvima, kao i pristupu nastavi. Bez projekta B ne postoji ni potreba za projektom A.

Projekt A služi kako bi se sadržaji, edukacija i podrška koju pruža projekt B optimalno iskoristili kroz korištenje sofisticirane IKT opreme, prilagođene potrebama hrvatskog obrazovnog sustava, kao i kroz pružanje raznorodnih e-usluga, pomoću kojih će se nastavni, poslovni i administrativni procesi u školama učiniti efikasnijim i transparentnim. Projekt A je, najkraće rečeno, infrastrukturno-uslužni okvir koji omogućuje da Projekt B u potpunosti ostvari sve svoje zadane ciljeve.

S ciljem ispunjavanja spomenutog cilja, kao i OP pokazatelja, projektom je obuhvaćeno više od 10% osnovnih i srednjih (gimnazije i strukovne) škola u Republici Hrvatskoj, što u apsolutnim brojkama iznosi 150 škola, od čega 100 osnovnih i 50 srednjih škola. Škole su odabrane na temelju načela reprezentativnosti na način da odabrane škole odražavaju stanje na terenu, kako po vrstama škole, tako i po veličini, razvijenosti područja i regionalnoj zastupljenosti.
Pilot projekt traje tri godine s početkom 1. ožujka 2015. i završetkom 28. veljače 2018. Tijekom trajanja projekta postavit će se temelji za provedbu velikog projekta (2019.-2022.).

CARNet i Algebra potpisali ugovor za pripremu, organizaciju i provedbu edukacije korisnika u školama uključenim u pilot projekt e-Škole te događanja vezanih za zajednicu praktičara

U četvrtak, 28. srpnja 2016. godine u prostorijama Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNet potpisan je “Ugovor o nabavi usluge izrade scenarija učenja i okvira za digitalnu kompetenciju te priprema, organizacija i provedba edukacije korisnika i događanja vezanih za zajednicu praktičara za provedbu projekta “e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola” – GRUPA 3. Priprema, organizacija i provedba edukacije za ciljane skupine korisnika u pilot školama i organizacija događanja vezanih uz stvaranje zajednice praktičara.“

Ugovorom je predviđena priprema, organizacija i provedba edukacije korisnika – ravnatelja, nastavnika i stručnih suradnika te administrativnih djelatnika u školama uključenim u projekt, u svrhu razvoja njihove digitalne kompetencije, prvenstveno u području korištenja informatičke opreme i e-usluga te digitalnih alata i sadržaja koji se razvijaju u okviru projekta.

Riječ je o provedbi prvog dijela edukacije koja je dio cjelokupnog obrazovnog programa za sustavni razvoj digitalne kompetencije korisnika u školama koji će biti razvijen u okviru pilot projekta e-Škole. Osim korisnika iz škola, u obrazovni program će se uključiti i savjetnici i viši savjetnici iz partnerskih ustanova, Agencije za odgoj i obrazovanje  te Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, za koje će biti razvijen poseban modul edukacije.

Edukacija će se provoditi kombinacijom radionica u učionici i online nastave u obliku masovnih otvorenihonline tečajeva (MOOC) i webinara, a bit će obuhvaćene sljedeće teme :

 • E-učitelj – suvremena nastava uz pomoć tehnologije
 • Office 365
 • Videokonferencije u nastavi
 • Korištenje alata za izradu digitalnih obrazovnih sadržaja
 • Primjena scenarija učenja, digitalnih alata i obrazovnih trendova
 • Repozitorij digitalnih obrazovnih sadržaja i primjena digitalnih obrazovnih sadržaja
 • Korištenje e-Dnevnika
 • Primjena interaktivnih mjernih uređaja u nastavi
 • Moodle
 • Inovativni STEM nastavnici – obrazovni trendovi i digitalni alati u nastavi
 • Sigurnost na Internetu
 • Intelektualno vlasništvo na Internetu
 • e-Matica
 • Sustav za upravljanje nastavom (Content Management System)
 • Korištenje opreme za održavanje nastave u interaktivnoj učionici i sustava za upravljanje nastavom
 • Osnove korištenja tableta i hibridnih računala

Ovim ugovorom će također biti realizirana i organizacija niza događanja vezanih uz stvaranje zajednice praktičara. Tako će kroz šest online webinara biti predstavljen rad predmetnih stručnjaka koji će dijeljenjem svog bogatog iskustva u primjeni tehnologije u nastavi nastojati potaknuti i inspirirati nastavnike obuhvaćene projektom za korištenje iste u nastavi. Kroz susrete nastavnika uživo u nekim od regionalnih obrazovnih centara (ROC-ova), korisnicima projekta u dva će se navrata omogućiti razmjena ideja o načinima primjene IKT-a u nastavi, predstavljanje njihovih iskustava te umrežavanje za ostvarivanje mogućih budućih suradnji. Uz navedeno, kroz dva organizirana studijska posjeta dvjema školama  uključenih u projekt,  omogućit će se dijeljenje iskustva i znanja zainteresiranim kolegama iz drugih škola.