Dragi osmaši….

           Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta donijelo je Odluku o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.

Učenici se prijavljuju i upisuju u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. elektroničkim načinom putem mrežne stranice https://srednje.e-upisi.hr/

Ljetni upisni rok

  Opis postupka  Datum
 Početak prijava u sustav23.5.2022. 
 Početak prijava obrazovnih programa25.6.2022. 
 Završetak prijava obrazovnih programa koji zahtijevaju   dodatne provjere28.6.2022. 
 Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata29.6.-4.7.2022. 
 Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (stručno   mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju  dodatna   prava za upis)1.7.2022. 
 Unos prigovora na unesene osobne podatke, ocjene,         natjecanja,  rezultate dodatnih provjera i podatke na       temelju  kojih se ostvaruju  dodatna prava za upis29.6.-4.7.2022. 
  Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete6.7.2022. 
  Završetak prijava obrazovnih programa                                  Početak ispisa prijavnica7.7.2022. 
 Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica                   Brisanje s lista kandidata koji nisu dostavili prijavnice8.7.2022. 
 Objava konačnih ljestvica poretka9.7.2022. 
 Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni    program obrazovanja (potvrda školske medicine,       liječnička svjedodžba  medicine rada, ugovor o   naukovanju učenika i ostali dokumenti kojima su   ostvarena dodatna prava za upis  Dostava potpisanog   obrasca o upisu u I.razred srednje škole (upisnice) u   srednju školu u koju se učenik upisao11.-13.7.2022. 
 Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski rok15.7.2022. 
 Službena objava slobodnih mjesta za jesenski rok10.8.2022. 

Sve informacije o postupku prijava i upisa u srednje škole za školsku godinu 2022./2023. dostupne su u četiri publikacije koje su prema tipu učenika podijeljene na: