KURIKULUM KULTURNE I JAVNE DJELATNOSTI ŠKOLSKE

        KNJIŽNICE ZA ŠKOLSKU GODINU 2015./2016.

Nositelj aktivnosti: Igor Jelić

Sudionici: učenici 1. – 8. razreda

Ciljevi aktivnosti: obilježavanje prigodnih datuma i stjecanje osnovnih znanja

Način realizacije: istraživanje, promatranje, kreativne likovne radionice, izrada prigodnih

                                      plakata i panoa

Vrijeme realizacije: tijekom školske godine 2015./2016.

Mjesto ralizacije: školska knjižnica

Način sudjelovanja učenika: usmeno, pismeno i likovno izražavanje učenika kroz izradu

                                                             panoa i plakata

Osnovna namjena aktivnosti: poticanje svijesti, stvaralaštva i zajedništva, edukacija i

                                                               društveno – humanistički rad

Troškovnik: 200kn (potreban materijal: hamer papir, kolaž, ljepilo, vodene boje, drvene

                           boje, flomasteri)

Način korištenja rezultata: razvoj opće kulture, izlaganje učeničkih radova, smjernice za

                                                          daljnje obrazovanje

Način vrednovanja aktivnosti: za budući rad

LISTOPAD                           5.10. Svjetski dan učitelja

                                               16.10. Svjetski dan hrane

                                               25.10. Međunarodni dan školskih knjižničara

STUDENI                             10.11. Interliber – sajam knjiga i učila

                                               20.11. Međunarodni dan djeteta

PROSINAC                          10.12. Međunarodni dan ljudskih prava

                                               18.12. Ususret Božiću

VELJAČA                             14.2. Valentinovo – dan zaljubljenih

                                               22.2. Dan Nacionalne i Sveučilišne knjižnice

OŽUJAK                               8.3. Međunarodni dan žena

                                               27.3. Uskrs

TRAVANJ                            1.4. Međunarodni dan šale ili dan ludosti

                                               2.4. Međunarodni dan dječje knjige

                                               7.4. Svjetski dan zdravlja

                                               22.4. Dan hrvatske knjige

SVIBANJ                              3.5. Svjetski dan Sunca

                                               11.5. Svjetski dan pisanja pisama

                                               17.5. Međunarodni dan muzeja