POPIS OBVEZNIH NASLOVA ŠKOLSKE LEKTIRE ZA 8. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

1. D.Šimunović ALKAR
2. S.Kolar BREZA
3. D.Tadijanović SREBRNE SVIRALE

POPIS IZBORNIH NASLOVA ŠKOLSKE LEKTIRE ZA 8. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
(pročitati šest djela prema izboru)

1. E.Hemingway STARAC I MORE
2. A.Šenoa PROSJAK LUKA ili A.Šenoa BRANKA
3. DNEVNIK ANE FRANK
4. E.Kishon KOD KUĆE JE NAJGORE
5. V.Stahuljak DON OD TROMEĐE ili V.Stahuljak ZLATNA VUGA
6. M.J.Zagorka KĆI LOTRŠČAKA
7. S.Škrinjarić ULICA PREDAKA ili S.Škrinjarić ČAROBNI PROSJAK
8. Đ.Sudeta MOR
9. W.Shakespeare ROMEO I JULIJA
10. P.Budak MEĆAVA
11. Silvija Šesto DEBELA ili Silvija Šesto TKO JE UBIO PAŠTETICU ili Silvija Šesto VANDA
12. Nada Mihelčić BILJEŠKE JEDNE GIMNAZIJALKE
13. Maja Brajko Livaković KAD POBIJEDI LJUBAV
14. Sanja Pilić O MAMAMA SVE NAJBOLJE ili S.Pilić SASVIM SAM POPUBERTETIO
15. V.Desnica PRAVDA
16. Mate Balota TIJESNA ZEMLJA
17. E.Kumičić SIROTA ili E.Kumičić ZAČUĐENI SVATOVI
18. T.Milohanić DEŠTINI I ZNAMENJE
19. M.Krleža DJETINJSTVO
20. I.G.Kovačić PRIPOVIJETKE
21. K.Bruckner SADAKO HOĆE ŽIVJETI
22. Josip Laća GRAND HOTEL
23. Goran Tribuson LEGIJA STRANACA ili Goran Tribuson RANI DANI ili Goran Tribuson NE DAO BOG VEĆEG ZLA
24. Zlatko Krilić KRIK
25. Milena Mandić POKAJNIK
26. A.de Saint-Exupéry MALI PRINC
27. R.Bach GALEB JONATHAN LIVINGSTON
28. Nancy Farmer KUĆA ŠKORPIONA
29. Nick Hornby SVE ZBOG JEDNOG DJEČAKA
30. Michael Ende MOMO ili Michael Ende BESKRAJNA PRIČA