PREDSTAVNICI VIJEĆA RODITELJA I VIJEĆA UČENIKA 2021/2022

RAZRED

IME I PREZIME RODITELJA

IME I PREZIME UČENIKA

1.

Smilja Kero

Anđela Batovanja

2.

Suzana Klepo

Marta Oklopčić

3.

Dalibor Romić

Lovre Baltić

4.

Željko Batovanja

Ante Šimundža

5.

Renata Skorup Kaselj

Katarina Oklopčić

6.

Ivana Blažević

Kristian Blažević

7.

Ivana Varnica

Šime Lelas

8.

Marijana Gutić

Hana Gutić