PREDSTAVNICI VIJEĆA RODITELJA I VIJEĆA UČENIKA 2023/2024

RAZRED

IME I PREZIME RODITELJA

IME I PREZIME UČENIKA

1.

Ivana Mandarić

Lara Vrančić

2.

Željko Batovanja

Luka Baltić

3.

Smilja Kero

Patrik Uzun

4.

Zvonimir Gutić

Leo Režić

5.

Anita Baltić

Petra Djaković

6.

Marina Turudić

Lana Batovanja

7.

Ante Tarle

Filip Kaselj

8.

Anita Jurić Šimunović

Matea Turudić