Školska godina 2020./2021.

TERMINI INDIVIDUALNIH INFORMATIVNIH RAZGOVORA UČITELJA

Razrednici

  Ime i prezime učitelja Predviđeni termin (dan i školski sat)
1. Anita Zorić (1.razred) Četvrtak 2. sat
2. Ana Kosorčić (2. razred) Petak. 2.sat
3. Antonija Čajkušić (3.razred) Ponedjeljak 3. sat
4. Antonija Dujmović (4. razred) Petak 2. sat
5. Markiša Visković (5.razred) Petak 3.sat
6. Nataša Grabić (6. razred) Petak 2.sat
7. Sandra Milanović (7.razred) Četvrtak 2.sat
8. Željka Stojić (8.razred) Petak 4.sat

 

 

Predmetni učitelji

   

Ime i prezime učitelja

 

Predviđeni termin (dan i školski sat)

 

1.

Fili Šimić Krstulović (matematika) Ponedjeljak 5.sat
 

2.

Ivana Grabić (hrvatski jezik) Utorak 4.sat
 

3.

Marina Štambuk Poparić (engleski jezik) Ponedjeljak 4.sat
 

4.

Markiša Visković (njemački jezik) Petak 3.sat
 

5.

Ana Podrug (priroda, biologija, kemija) Srijeda 2.sat
 

6.

Nataša Grabić (geografija) Petak 2.sat
 

7.

Zoran Kljaić (povijest) Utorak 6.sat
 

8.

Ivan Čugura (likovni) Petak 1.sat
 

9.

Željka Stojić (informatika) Petak 4.sat
 

10.

Ante Vukušić ( tehnička kultura, fizika) Ponedjeljak 5.sat
 

11.

Jakša Bralić (glazbeni) Petak 5.sat
12. Sandra Milanović (vjeronauk) Četvrtak 2.sat
13. Hrvoje Mandac (tjelesna i zdravstvena kultura) Utorak 6.sat